MDT “Press any key to boot from DVD” uitschakelen

Door gebruik te maken van Hyper-V voor het testen en het maken referentie images van MDT, koppel we regelmatig {LiteTouchPE_x86.iso} bestand als boot DVD aan de Virtual Machine.

Het nadeel hiervan is het de Virtual Machine niet 100% automatisch opstarten. Dit komt door de melding “Press any key to boot from CD/DVD” of “Druk op een willekeurige toets om te starten vanaf CD / DVD”

Om deze uit te schakelen zal het {LiteTouchPE_x86.iso} bestand opnieuw worden aangemaakt. Dit kunnen we door middel van oscdimg.exe en de onderstaande stappen.

1. kopieer de inhoud van het {iso}

Maak op een harde schijf een map aan (in dit voorbeeld gebruiken we E:\ISO-Image) en kopieer de inhoud van het {LiteTouchPE_x86.iso} bestand in de sub map (E:\ISO-Image\Files) uit.

2. Kopieer de twee boot bestanden

Kopieer vervolgende het {etfsboot.com} en {efisys_noprompt.bin} bestanden

%DeploymentShare%\Operating Systems\Windows 10 Ent x64 US – Build 16251\boot\etfsboot.com

%DeploymentShare%\Operating Systems\Windows 10 Ent x64 US – Build 16251\efi\microsoft\boot\efisys_noprompt.bin

NOTE: Maar men kan ze ook uit de installatie DVD halen

De mappenstructuur zal er dan als volgt uitzien

3. Maak het nieuwe ISO aan.

Open command prompt scherm open

Vervolgens maken we het ISO bestand aan volgens de onder command line uit te voren in een Elevated Command Prompt.

E:\ISO-Image>Oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,betfsboot.com#pEF,e,befisys_noprompt.bin “E:\ISO-Image\Files” “E:\ISO-Image\ LiteTouchPE_x86.iso

4. Koppelen en opstarten

Koppel vervolgens het nieuwe ISO bestand aan de Hyper-V Virtual Machine en start deze vervolgens op.


Deze handleidingen, tips en trucks zijn bedoeld om jullie een stap in de goede richting te helpen en zijn nooit 100% compleet, opmerkingen of suggesties zijn dan ook van harde welkom om zo deze handleidingen zo compleet mogelijk te maken.

Veel succes en lees plezier met deze handleidingen, tips en trucks,
Robert Collewijn

SQL Express Installatie

Regelmatig komt het voor dat ik een SQL (Express) installatie nodig heb. Of het nu is omdat ik me niet kan vinden in de SQL Express installaties welke met softwarepakket worden meegeleverd of omdat ik graag zelf de controle wil behouden over wat er op mijn systemen gebeurd wil.

Nu zijn er natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is zoals ik de installatie meestal uitvoer.

Een SQL Express is hier gratis te downloaden en start het bestand op. Kies vervolgens voor een Custom installatie.

Geef de gewenste locatie aan waarnaar alle media bestanden worden gedownload en klik op install.

Vervolgens worden alle benodigde media bestanden gedownload waarnaar de installatie proces zal worden opgestart.

Klik op New SOL Server standalone installation or add features to an existing installation om de installatie verder op te starten.

NOTE: Het is ook aan te bevelen om de Install SQL Server Management Tools te downloaden en te installeren om de database beter te kunnen beheren

Vervolgens accepteren we de licentie voorwaarden en vervolgens Next.

De volgende stap zal er op Product Updates worden gecontroleerd

Vervolgens zal het installatie proces controleren of het systeem aan alle de eisen voldoet.

Deselecteer de optie Azure Extension for SQL Server en klik op Next.

In de volgende stap worden de onderstaande opties geselecteerd en de installatie map voor de instance opgegeven. Ik persoonlijk van dat programma’s op een andere schijf staan dan de data bestanden. Klik vervolgens op Next.

Vervolgens kan de instance worden opgegeven. Normaal gesproken laat kan je deze gewoon op SQLEXPRESS laten staan, maar je kan hier van alles opgeven.


De “Service Accounts” laten we voor wat het is (maar natuurlijk kan men deze naar wens aanpassen) en kiezen we de “Collation” tab.

Deze laat ik meestal voor wat het is en klikken we op {Next}

Vervolgens geven we de juiste permissies aan. Meestal kies ik hier alleen voor de “Windows authentication mode” en geef rechten aan de builtin administrators groep. Men kan voor de zekerheid de “Mixed mode” kiezen en een SQL SA account creëren.

Vervolgens geven we de locatie van de database bestanden op.

Hierna zal het installatie proces starten.

Als alles succesvol is verlopen zal het installatie proces het volgende scherm tonen.

De database kan vervolgens worden gebruikt.  Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn

MDT Task Secuences Template

Als je regelmatig met MDT werkt, weet je dat je ook zo nu en dan nieuwe Task Sequence moet aanmaken. Als je een nieuwe Task Sequence aanmaakt moet je alle instellen weer doorlopen en juist zetten. Zou het niet mooi zijn als je een template kan toepassen?

Dit kan door middel van een eigen template aan te maken waar alle fundamenteel instellingen zijn opgeslagen.We kunnen dit door middel van de volgende stappen.

  1. Maak een nieuwe of kies een bestaande Task Sequence.
  2. Ga naar de MDT folder en vervolgens de Controle folder.
  3. In de Controle folder moet er een sub-folder zijn met de Task Sequence naam.
  4. In deze sub-folder staat een bestand ts.xml.

  1. Maak van dit bestand een kopie en geef hem een herkenbare naam. Omdat we voor meerdere Windows versies gebruiken, hebben we voor elke versie een template gemaakt.

  1. Verplaats vervolgens dit bestand naar de template folder van MDT . Standaard is dit “C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates”

 

  1. Open het xml bestand (in dit geval ts_windows_8.xml) in een editor en pas de naam en beschrijving aan.

 

  1. De nieuwe template is nu klaar voor gebruik en je kan hem testen door een nieuwe Task Sequence binnen de Deployment Workbench aan te maken.

  1. En selecteer de zojuist aangemaakte template.


Deze handleidingen, tips en trucks zijn bedoeld om jullie een stap in de goede richting te helpen en zijn nooit 100% compleet, opmerkingen of suggesties zijn dan ook van harde welkom om zo deze handleidingen zo compleet mogelijk te maken.

Veel succes en lees plezier met deze handleidingen, tips en trucks,
Robert Collewijn

MDT PowerShell Initialization Error

Laatst liep ik tegen het probleem op waar Microsoft Deployment Toolkit PowerShell niet herkend terwijl deze wel is geïnstalleerd.

Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat het bestand “C:\>Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\bin\Microsoft.BDD.PS\SnapIn.Types.ps1xml” niet kan worden geladen, omdat de uitvoering van scripts is uitgeschakeld. Voor meer informatie, zie ook about_Execution_Policies.

Controleer eerst of de rechten binnen PowerShell correct zijn door middel van het volgende commando binnen PowerShell.

PS C:\> Get-ExecutionPolicy –list

Als de CurrentUser Undefined als ExecutionPolicy heeft, moet deze worden aangepast door middel van het volgende commando.

PS C:\> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Scope CurrentUser

Hierna controleer je nogmaals of de CurrentUser wel de juiste heeft.

Als alles goed is moet Microsoft Deployment Toolkit nu wel naar behoren functioneren.

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn