Netwerk Topologie (Kleurcodering)

De TIA/EIA 606 standaard voorgedefinieerde kleuren voor verschillende onderdelen van een basis bekabelingssysteem zien er als volgt uit;

    ROOD Telefoon systemen  
    GEEL Gemengd, veelzijdig  
    BLAUW Station  
    ORANJE Afbakeningspunt
 
      Punt van het bijeen komen van twee verschillende communicatie installaties (als voorbeeld: telefoon thuis en op het bedrijf worden daar met elkaar verbonden)  
    GROEN Netwerk verbindingen